Η έννοια του βιωματικού τουρισμού κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος. Βιωματικός τουρισμός ορίζεται το είδος τουρισμού κατά το οποίο οι άνθρωποι δίνουν έμφαση στην αποκόμιση εμπειριών από το μέρος που επισκέπτονται αποκτώντας επαφή με την τοπική ιστορία, τους ανθρώπους, την φύση και την κουλτούρα. 

Η περιπέτεια, η βιωσιμότητα και οι αυθεντικές εμπειρίες είναι κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά του βιωματικού τουρισμού. Κομμάτι του βιωματικού τουρισμού είναι ο οικολογικός τουρισμός ή διαφορετικά ο οικοτουρισμός, στον οποίο οι δραστηριότητες των τουριστών πραγματοποιούνται στο φυσικό περιβάλλον χωρίς να το βλάπτουν ή να ενοχλούν την φυτικά και ζωικά είδη της περιοχής.

Έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, αύξηση της ανάγκης του κόσμου να βρεθεί στην φύση. Της αγάπης για ποιοτικό φαγητό. Της ευαισθητοποίησης για τα θέματα που αφορούν τον πλανήτη. Με βάση τις αρχές αυτές, δραστηριοποιείται και ο Ωριάς ακολουθώντας τους τρεις βασικούς πυλώνες του βιώσιμου τουρισμού: τη φιλοξενία, τη βιολογική καλλιέργεια και τις υπαίθριες δραστηριότητες.

Ο “Ορεινός ξενώνας και αγρόκτημα Ωριάς”, το εστιατόριο “Orias Farm to table sustainable food” και η Trekking Hellas Achaea προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες, γαστρονομικές απολαύσεις, συναρπαστικές υπαίθριες δραστηριότητες, περιβαλλοντική εκπαίδευση και ορεινές κατασκηνώσεις με επίκεντρο τη φύση.