ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους χρήσης που διέπουν τη χρήση αυτού του Ιστότοπου (εφεξής «Όροι χρήσης»). Χρησιμοποιώντας τον παρόντα Ιστότοπο αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης. Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου από εσάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση: ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] – Συντάκτης του περιεχομένου του Ιστότοπου: «Χουλιάρας Ιωάννης» και τον διακριτικό τίτλο «Ωριάς» και ΑΦΜ EL131676976 της ΔΟΥ Αιγίου, με έδρα στην Κερπινή Καλαβρύτων, νομίμως εκπροσωπούμενη, (εφεξής η «Δημοσιεύουσα» ή «εμείς» ή «εμάς/ μας”).

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ: Προκειμένου να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τον παρόντα Ιστότοπο, πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. Αν είστε κάτω των 18, απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων σας. Mπορείτε να χρησιμοποιείτε ελεύθερα τον Ιστότοπο, χωρίς να απαιτείται να κάνετε σύνδεση ή να δημιουργήσετε λογαριασμό. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο ή/και ορισμένα τμήματά του ενδέχεται να απαιτεί τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης (PIN). Σε αυτήν την περίπτωση, οφείλετε να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα και να διατηρείτε μυστικούς τους εν λόγω κωδικούς. Μπορείτε ασφαλώς να τους αλλάζετε ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, ο αριθμός των προσπαθειών πρόσβασης στον Ιστότοπο ή/και ορισμένες ενότητές του ενδέχεται να είναι περιορισμένος, έτσι ώστε να περιορίζεται κάθε δόλια χρήση των εν λόγω κωδικών. Παρακαλούμε να Μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε δόλια χρήση υποπέσει στην αντίληψή σας. Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των κανόνων που παρατίθενται στους παρόντες Όρους Χρήσης, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την πρόσβασή σας. Τα πρόσθετα έξοδα πρόσβασης και χρήσης του διαδικτύου επιβαρύνουν αποκλειστικά εσάς.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:

α. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Για την ανάπτυξη του παρόντος Ιστότοπου απαιτήθηκαν σημαντικές επενδύσεις. Ο Ιστότοπος και κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται σε αυτόν (δηλαδή, εμπορικά σήματα, εικόνες, κείμενα, βίντεο κ.λπ.) προστατεύονται ως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν παρέχεται καμία άδεια χρήσης, αναπαραγωγής ή αναφοράς του Ιστότοπου (στο σύνολό του ή εν μέρει) σε οποιοδήποτε μέσο, για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς όπως, ενδεικτικά, για εμπορικούς σκοπούς. Μέσω του εν λόγω Ιστότοπου, ενδέχεται να σάς παρέχουμε περιεχόμενο το οποίο διατίθεται προς λήψη (εφεξής «Περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης»). Σας παρέχουμε, αποκλειστικά για προσωπική και ιδιωτική σας χρήση, χωρίς επιβάρυνση και για το χρονικό διάστημα έννομης προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αυτό καθορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία, τη νομοθεσία άλλων χωρών καθώς και τις διεθνείς συνθήκες, το μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης του εν λόγω Περιεχομένου με δυνατότητα λήψης. Απαγορεύεται κάθε αναπαραγωγή, αναφορά, τροποποίηση ή διανομή του Ιστότοπου. Κάνοντας λήψη ή χρησιμοποιώντας το εν λόγω Περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης, αποδέχεστε να το χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο κατά τρόπο που μπορεί να ζημιώσει την υπόληψη, τη φήμη ή τα δικαιώματα οποιωνδήποτε τρίτων μερών, όπως περιγράφεται παρακάτω.

β. Δικαιώματα τρίτων μερών: Με το παρόν, σας υπενθυμίζουμε ότι οφείλετε να εξασφαλίζετε όλες τις απαραίτητες άδειες και τα δικαιώματα χρήσης από κάθε σχετικό κάτοχο των εν λόγω δικαιωμάτων που συνδέονται με το περιεχόμενο που επιθυμείτε να αναρτήσετε μέσω του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε και κάθε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και λογοτεχνικής, καλλιτεχνικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και των δικαιωμάτων δημοσιότητας (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενός προσώπου επί της εικόνας) ώστε να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε απρόσκοπτα τα εν λόγω περιεχόμενα.

γ. Περιεχόμενο Χρήστη: Ενδέχεται να διαθέσουμε μέσω του παρόντος Ιστότοπου έναν αποκλειστικό χώρο για την ανάρτηση περιεχομένου χρηστών, όπως κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, γνώμες κ.λ.π. (εφεξής «Περιεχόμενο Χρήστη»). Προβαίνοντας στην ανάρτηση Περιεχομένου Χρήστη μέσω του Ιστότοπου, με το παρόν Μας παρέχεται χωρίς την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, παγκόσμια και για το χρονικό διάστημα έννομης προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τη νομοθεσία άλλων χωρών καθώς και τις διεθνείς συνθήκες (συμπεριλαμβανομένου κάθε μεταγενέστερου, συμπληρωματικού ή τροποποιητικού κανονισμού), άδεια αναπαραγωγής, προβολής, αντιγραφής, τροποποίησης, προσαρμογής, επεξεργασίας, διανομής, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων από το εν λόγω περιεχόμενο, ενσωμάτωσής του σε άλλα έργα, καθώς και διανομής του εν λόγω Περιεχομένου Χρήστη (εν όλω ή εν μέρει). Η εν λόγω χρήση επιτρέπεται για κάθε ενδοεταιρικό ή εξωτερικό σκοπό ή σκοπό παροχής χρηματοοικονομικών πληροφοριών, διαφημιστικό, ιστορικό ή αρχειακό σκοπό, καθώς και κάθε σκοπό δημοσίων σχέσεων της εταιρίας “Ωριάς” ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρείες, των προϊόντων ή/και των εμπορικών σημάτων της και, ειδικότερα, στα παρακάτω μέσα:

  • σε απεριόριστο αριθμό αναρτήσεων κάθε μορφής,
  • στον τύπο και σε απεριόριστο αριθμό εντύπων,
  • σε δημοσιεύσεις, σε απεριόριστο αριθμό εντύπων, ειδικότερα δημοσιεύσεις για σκοπούς ενδοεταιρικής κοινοποίησης, όπως στο προσωπικό πωλήσεων και στο δίκτυο διανομής, εκδηλώσεων, φυλλαδίων για συνέδρια, εμπορικών εκθέσεων, περιπτέρων: επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων, στον επαγγελματικό τύπο, καθώς και σε απεριόριστο αριθμό εντύπων ή/και δημοσιεύσεων,
  • σε ηλεκτρονικές, δικτυακές και ψηφιακές δημοσιεύσεις, δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο και στο εταιρικό εσωτερικό δίκτυο (Intranet) και σε πολυμέσα, μέσω οποιωνδήποτε ιστότοπων (ανεξαρτήτως ιστότοπου ή/και μέσου, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης), σε απεριόριστο αριθμό ένθετων και μεταδόσεων,
  • σε κάθε διαφημιστικό μέσο.

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι τα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πλατφόρμες που ανήκουν σε τρίτα μέρη και, συνεπώς, η κυκλοφορία και η χρήση Περιεχομένου Χρήστη μέσω των εν λόγω μέσων κοινωνικής δικτύωσης διέπεται από τους όρους χρήσης που καθορίζονται από τα εν λόγω τρίτα μέρη. Κατά συνέπεια, δεν θα υπέχουμε ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου από Εμάς ή από τρίτα μέρη σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως, ενδεικτικά, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τη διάρκεια των προστατευμένων δικαιωμάτων και αφαίρεσης Περιεχομένου. Εσείς θα βαρύνεστε με την ευθύνη για την αντιμετώπιση αξιώσεων τρίτων μερών σχετικά με τη χρήση του Περιεχομένου σύμφωνα με τους όρους χρήσης που καθορίζονται από τα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι κάθε Περιεχόμενο μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς σε μια μηχανή αναζήτησης και, κατά συνέπεια, θα είναι προσβάσιμο στο κοινό εκτός του Ιστότοπου. Η παρούσα άδεια μας παρέχει τη δυνατότητα να προσαρμόζουμε το Περιεχόμενό σας όπως αναρτήθηκε αρχικά ή/και να προβαίνουμε σε τυχόν αποσαφηνίσεις στο Περιεχόμενο Χρήστη που θεωρούμε χρήσιμες, με την προϋπόθεση ότι το Περιεχόμενο Χρήστη δεν αλλάζει την εικόνα ή τα λόγια σας. Επιπροσθέτως, η χρήση Περιεχομένου χρήστη μπορεί να περιλαμβάνει ανωνυποιημένες πληροφορίες όπως την πόλη, τη χώρα ή την ηλικία σας ή/και, εφόσον έχετε παράσχει ρητά άδεια προς τούτου, πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την ταυτοποίησή σας όπως το μικρό σας όνομα ή το ψευδώνυμό σας. Κάθε Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύετε μέσω αυτού του Ιστότοπου θα επιλέγεται από εσάς και με δική σας μόνο ευθύνη. Ωστόσο εμείς θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το Περιεχόμενο Χρήστη δεν πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με την εφαρμοστέα νομοθεσία ή με τους αποδεκτούς κανόνες ηθικής ή τις αρχές που καθορίζονται στο παρόν. Σε αυτό το πλαίσιο, διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ανά πάσα στιγμή κάθε σχετικό Περιεχόμενο Χρήστη το οποίο μπορεί να μη συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους χρήσης, καθώς και τον Κώδικα Συμπεριφοράς. Επιπλέον, αν έχετε πρόσβαση σε Περιεχόμενο Χρήστη που δημιουργήθηκε από άλλον χρήστη, υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τα δικαιώματα του εν λόγω χρήστη και, ειδικότερα, να μην αναπαράγετε ή δημοσιοποιείτε το εν λόγω Περιεχόμενο μέσω άλλων μέσων χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του σχετικού χρήστη.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: Υποστηρίζουμε τις αρχές της ανεκτικότητας και του σεβασμού των άλλων. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιώντας τον παρόντα Ιστότοπο, συμφωνείτε να μην προβαίνετε σε σχόλια ρατσιστικού, βίαιου, ξενοφοβικού, κακόβουλου, αγενούς, άσεμνου ή παράνομου περιεχομένου, να μην δημοσιεύετε επιζήμιο, δυσφημιστικό, αυθαίρετο, κακόβουλο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου ή δημοσιότητας, περιεχόμενο που υποκινεί τη βία, τον ρατσισμό ή το εθνοτικό μίσος ή το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως προσβολή της δημόσιας αιδούς ή υποκίνηση για διάπραξη ορισμένων εγκλημάτων ή αδικημάτων, να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για σκοπούς πολιτικούς, προπαγάνδας ή προσηλυτισμού, να μην δημοσιεύετε περιεχόμενο που διαφημίζει ή προωθεί προϊόντα ή/και υπηρεσίες που ανταγωνίζονται το (τα) εμπορικό(-ά) σήμα(-τα) που εμφανίζονται στον Ιστότοπο, να μην προκαλείτε την εκτροπή του Ιστότοπου από τον επιδιωκόμενο σκοπό του, όπως τη χρήση του ως υπηρεσία γνωριμιών, να μην δημοσιεύετε πληροφορίες οι οποίες, άμεσα ή έμμεσα, επιτρέπουν την ονομαστική και συγκεκριμένη ταυτοποίηση ενός προσώπου χωρίς την προηγούμενη και ρητή συγκατάθεση του, όπως το επώνυμό τους, η ταχυδρομική τους διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ο αριθμός τηλεφώνου τους, να μην δημοσιεύετε πληροφορίες ή περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους εφήβους, να μην εκφοβίζετε ή παρενοχλείτε άλλους, να μην διεξάγετε παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων που ενδεχομένως παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου σε και επί οποιουδήποτε λογισμικού, εμπορικών σημάτων, φωτογραφιών, εικόνων, κειμένων, βίντεο κ.λπ., να μην δημοσιεύετε περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και βίντεο) που απεικονίζει ανήλικους.
Αν υποπέσει στην αντίληψή σας Περιεχόμενο Χρήστη που επιδοκιμάζει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, υποκινεί ρατσιστικό μίσος ή/και βία ή σχετίζεται με παιδική πορνογραφία, οφείλετε να μάς ενημερώσετε αμέσως στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] αποστέλλοντας λεπτομερή επιστολή και παραθέτοντας την ημερομηνία κατά την οποία ανακαλύψατε το εν λόγω περιεχόμενο, την ταυτότητά σας, τη διεύθυνση URL, μια περιγραφή του επίμαχου περιεχομένου και το αναγνωριστικό χρήστη του δημιουργού του. Το ίδιο καλείστε να πράξετε και αν κρίνετε ότι κάποιο Περιεχόμενο Χρήστη συνιστά παραβίαση κάποιας από τις προαναφερόμενες αρχές, των δικαιωμάτων σας ή των δικαιωμάτων κάποιου τρίτου μέρους (π.χ. οποιαδήποτε παράβαση, προσβολή, παραβίαση του ιδιωτικού απορρήτου).
Στο εν λόγω μήνυμά σας πρέπει να περιλαμβάνεται η ημερομηνία της ειδοποίησης, εάν ο αποστολέας είναι φυσικό πρόσωπο: ονοματεπώνυμο και άλλα ονόματα, επάγγελμα, διεύθυνση, εθνικότητα, ημερομηνία και τόπο γέννησης, το όνομα και η διεύθυνση παραλήπτη ή, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η εταιρική επωνυμία και η έδρα, μια περιγραφή και η ακριβής τοποθεσία των γεγονότων που αναφέρονται (π.χ. διεύθυνση URL, σύνδεσμο προς το καταγγελλόμενο περιεχόμενο), οι λόγοι για τους οποίους το εν λόγω περιεχόμενο πρέπει να αφαιρεθεί, καθώς και αναφορά των νομικών διατάξεων και το βάσιμο (αιτιολογήσεις) που εφαρμόζεται εν προκειμένω, αντίγραφο κάθε επικοινωνίας που έχει αποσταλεί στον δημιουργό ή στο πρόσωπο που δημοσίευσε τις εν λόγω πληροφορίες ή δραστηριότητες, με τις οποίες ζητείται η διακοπή, η αφαίρεση ή η τροποποίησή τους ή τον λόγο για τον οποίο η επικοινωνία με τον δημιουργό ή το πρόσωπο που τις δημοσίευσε δεν κατέστη εφικτή. Τυχόν ελλιπείς επιστολές/μηνύματα ενδέχεται να μην ληφθούν υπόψη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών περί παράνομου περιεχομένου ή δραστηριότητας προκειμένου να επιτευχθεί η αφαίρεση του εν λόγω περιεχομένου ή η παύση της εν λόγω δραστηριότητας επισείει ποινικές κυρώσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ:

α. Γενικές διατάξεις: Με τον παρόν σας υπενθυμίζουμε ότι οι πληροφορίες που διατίθενται στον παρόντα Ιστότοπο ενδέχεται να εμφανίζουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που οφείλονται ιδίως σε τρίτα μέρη. Με το παρόν αναλαμβάνουμε να αφαιρούμε τυχόν ανακρίβειες ή να συμπληρώνουμε τις εν λόγω πληροφορίες που διατίθενται στον Ιστότοπο το συντομότερο δυνατόν.
β. Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες: Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας παρουσιάζονται στον παρόντα Ιστότοπο δεν προσφέρονται προς πώληση αλλά είναι μια γενική παρουσίαση του φάσματος των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε στη χώρα στην οποία διατίθεται αυτός ο Ιστότοπος.
γ. Συνδέσεις υπερκειμένου: Οι συνδέσεις υπερκειμένου που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο ενδέχεται να σας οδηγήσουν σε ιστότοπους που δημοσιεύονται από τρίτα μέρη, το περιεχόμενο των οποίων δεν υπόκειται στον έλεγχό Μας. Ως εκ τούτου, στον βαθμό που οι εν λόγω συνδέσεις υπερκειμένου περιλαμβάνονται στον παρόντα Ιστότοπο με μοναδικό σκοπό να διευκολύνουν την περιήγησή σας στο Διαδίκτυο, η περιήγηση σε ιστότοπους τρίτων μερών γίνεται με δική σας απόφαση και με δική σας αποκλειστική ευθύνη.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Ενδεχομένως να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ειδικότερα όταν: (i) κάνετε εγγραφή σε μια υπηρεσία, (ii) κάνετε λήψη Περιεχομένου με δυνατότητα λήψης, (iii) εισέρχεστε στον Ιστότοπο, (iv) μας αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα, (v) δημοσιεύετε σχόλια ή και αξιολογήσεις.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ανατρέξτε στην πολιτική μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών και για όσο χρόνο ορίζεται από τη νομοθεσία για την άσκηση τυχόν αξιώσεων που απορρέουν από τις παραπάνω σχέσεις. Τα προσωπικά σας δεδομένα καταρχήν δεν κοινοποιούνται σε τρίτους παρά μόνο σε εταιρείες που μας παρέχουν υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά εταιρείες πληροφορικής, οι οποίες λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία στο όνομα και για λογαριασμό μας και βάσει των οδηγιών μας.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς, δικαιούστε να έχετε πρόσβαση, να ζητάτε τη διόρθωση και τη διαγραφή κάθε δεδομένου που σας αφορά καθώς και τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε ακόμα το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την εταιρία “Ωριάς” Εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για ορισμένους σκοπούς επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της. Για τυχόν ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που χειριζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] υπόψη του Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων, κ. Χουλιάρα Ιωάννη
Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι αν θεωρείτε ότι παραβιάζουμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εφαρμοστέα νομοθεσία για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ανατρέξτε στην πολιτική μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

COOKIES: Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που εγκαθίστανται στη συσκευή σας ενόσω περιηγείστε στον Ιστότοπο (όπως οι σελίδες που επισκεφτήκατε, η ημερομηνία και η ώρα της εν λόγω πρόσβασης κ.λπ.), τα οποία μπορούν να διαβάζονται όποτε επισκέπτεστε τον ίδιο Ιστότοπο (εφεξής «Cookies»). Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, ανατρέξτε στον πίνακα για τα cookies.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: Τα περιεχόμενα και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο καθώς και τους παρόντες Όρους Χρήσης υπόκεινται σε ενδεχόμενη τροποποίηση από εμάς, ειδικότερα για λόγους συμμόρφωσης με κάθε νέα ισχύουσα νομοθεσία ή/και κανονισμούς ή/και για τη βελτίωση του Ιστότοπου. Κάθε τροποποίηση θα σας κοινοποιείται μέσω του Ιστότοπου προτού τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης. Εκτός αν για την τροποποίηση απαιτείται η ρητή σας έγκριση, η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου θα θεωρείται ως αποδοχή των νέων Όρων Χρήσης από εσάς.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουμε ανά πάσα στιγμή απρόσκοπτη πρόσβαση στον Ιστότοπο και στο Περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συνεχή διαθεσιμότητα και πρόσβαση στον Ιστότοπο. Ουσιαστικά, μπορεί να χρειαστεί να αναστείλουμε για λίγο την πρόσβαση στον Ιστότοπο, στο σύνολό του ή εν μέρει, ειδικότερα για σκοπούς τεχνικής συντήρησης. Με το παρόν καθίσταται σαφές ότι το διαδίκτυο και τα δίκτυα πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών δεν είναι απαλλαγμένα από σφάλματα και ενδέχεται να προκύψουν διακοπές και βλάβες. Δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία εγγύηση σε σχέση με αυτό και, κατά συνέπεια, δεν θα υπέχουμε ευθύνη για τυχόν ζημίες που μπορεί να συνδέονται με τη χρήση του διαδικτύου καθώς και των δικτύων πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών όπως, ενδεικτικά: – Ανεπαρκή διαβίβαση ή/και λήψη δεδομένων ή/και πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, – Τυχόν εξωτερικές εισβολές ή ιοί υπολογιστών, – Τυχόν βλάβες του εξοπλισμού λήψης ή των δικτύων επικοινωνίας και – Τυχόν δυσλειτουργία του διαδικτύου που μπορεί να διαταράξει την ομαλή λειτουργία του Ιστότοπου. Τέλος, η ευθύνη μας θα περιορίζεται στις άμεσες ζημίες, αποκλείοντας κάθε άλλη ζημία ή απώλεια οποιουδήποτε είδους. Ειδικότερα, αποκλείεται κάθε έμμεση ζημία που συνδέεται, ενδεικτικά, με απώλεια κερδών, εσόδων, φήμης ή πελατείας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: Οι παρόντες Όροι χρήσης θα διέπονται από το δίκαιο της Ελλάδας. Για οποιοδήποτε ζήτημα, επικοινωνήστε στο e-mail [email protected] . Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατ’ αρχάς θα επιχειρείται η επίλυσή της μέσω των υφισταμένων διαδικασιών εξωδικαστικής επίλυσης και κυρίως της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης του Ν.4640/2019. Σε περίπτωση μη επίλυσης εξωδικαστικά της διαφοράς, αυτή θα παραπέμπεται στα αρμόδια Ελληνικά δικαστήρια της έδρας της Δημοσιεύουσας.

Τελευταία Ενημέρωση: 5 Μαΐου 2021

Από το blog μας

Orias X Nomade et Sauvage

Orias X Nomade et Sauvage

Απολαύστε τη μαγευτική εμπειρία του τρύγου, στον ξενώνα Orias Guesthouse & Farm στα Καλάβρυτα, με εκλεκτούς καλεσμένους όπως οι Nomade et Sauvage & αγαπημένους τοπικούς παραγωγούς.

Καλάβρυτα και γύρω περιοχή

Καλάβρυτα και γύρω περιοχή

Ο ξενώνας και το αγρόκτημά μας βρίσκεται στην όμορφη Κερπίνη, ένα από τα ορεινά χωριά του Χελμού. Σε απόσταση μόλις 10 λεπτών από τα ιστορικά Καλάβρυτα, προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε ολόκληρο τον ορεινό όγκο του Χελμού. Εμβληματικό βουνό με πλούσια ιστορία και...

Βιωματικός Τουρισμός

Βιωματικός Τουρισμός

Η έννοια του βιωματικού τουρισμού κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος. Βιωματικός τουρισμός ορίζεται το είδος τουρισμού κατά το οποίο οι άνθρωποι δίνουν έμφαση στην αποκόμιση εμπειριών από το μέρος που επισκέπτονται αποκτώντας επαφή με την τοπική ιστορία, τους...