ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ατομική επιχείρηση Χουλιάρας Ιωάννης με διακριτικό τίτλο “Ωριάς” είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε. Όπου παρατίθενται οι όροι, «σε εμάς», «δικό(-ά) μας» ή «εμείς», αναφέρονται αποκλειστικά στην εν λόγω εταιρεία. Η Η εταιρία “Ωριάς” είναι ο «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» για τους σκοπούς της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας στην ενότητα «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ».

TI ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ»; Ως «Προσωπικά δεδομένα» νοείται κάθε πληροφορία ή συνδυασμός πληροφοριών που θα μπορούσε να σας ταυτοποιήσει άμεσα (π.χ. το ονοματεπώνυμό σας) ή έμμεσα (π.χ. μέσω ψευδοποιημένων δεδομένων όπως ένας μοναδικός αριθμός δελτίου ταυτότητας). Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ διεύθυνση κατοικίας/ αριθμό κινητού τηλεφώνου, ονόματα χρήστη, φωτογραφίες προφίλ, προσωπικές προτιμήσεις και αγοραστικές συνήθειες, περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη, πληροφορίες οικονομικής φύσης και πληροφορίες κοινωνικής πρόνοιας. Ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν μοναδικά αριθμητικά αναγνωριστικά όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή σας ή η διεύθυνση MAC του κινητού τηλεφώνου σας, καθώς και cookies.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ;
Πιθανώς να συλλέγουμε ή να λαμβάνουμε δεδομένα από εσάς μέσω του Ιστότοπού μας, καθώς και μέσω εντύπων, εφαρμογών και συσκευών, ιστότοπων προϊόντων ή εμπορικών σημάτων της εταιρίας “Ωριάς” στα κοινωνικά μέσα ή με άλλο τρόπο. Ενίοτε, μας τα παρέχετε εσείς απευθείας (π.χ. όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό, όταν επικοινωνείτε μαζί μας, όταν πραγματοποιείτε αγορές μέσω των ιστότοπων/ εφαρμογών μας κ.λ.π.) ενίοτε, τα συλλέγουμε (π.χ. με τη χρήση cookies για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους/ τις εφαρμογές μας). Όταν συλλέγουμε δεδομένα, τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται με αστερίσκο, όποτε τα εν λόγω δεδομένα μας είναι απαραίτητα προκειμένου: – να εκτελέσουμε τη μεταξύ μας σύμβαση (π.χ. να παραδίδουμε τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από τους ιστότοπους/ τις εφαρμογές μας, – να σας παρέχουμε την υπηρεσία που ζητήσατε (π.χ. να σας αποστείλουμε κάποιο ενημερωτικό δελτίο), ή – να συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες απαιτήσεις (π.χ. τιμολόγηση). Η μη παροχή των δεδομένων που επισημαίνονται με αστερίσκο μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά μας να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Ειδικότερα:
1. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη δημιουργία λογαριασμού σε ιστότοπους/ εφαρμογές της εταιρίας “Ωριάς”, μέσω σύνδεσης από μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να περιλαμβάνουν: Όνομα και επώνυμο, φύλο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φωτογραφία, ημερομηνία γέννησης ή ηλικιακή ομάδα, αναγνωριστικό, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, προσωπική περιγραφή ή προτιμήσεις, στοιχεία παραγγελίας, προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όταν η σύνδεση πραγματοποιείται από μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή εσείς μας γνωστοποιείτε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα).
Τα δεδομένα σας αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε προκειμένου να διαχειριζόμαστε τις παραγγελίες σας, να διαχειριζόμαστε προωθητικές ενέργειες ή έρευνες στις οποίες επιλέγετε να συμμετάσχετε, να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας και συναλλασσόμαστε γενικά μαζί σας, να σας αποστέλλουμε προωθητικές επικοινωνίες (εφόσον το έχετε ζητήσει) οι οποίες μπορεί να ταιριάζουν στο δικό σας «προφίλ» (δηλαδή, με βάση τα προσωπικά δεδομένα σας και τις προτιμήσεις σας που γνωρίζουμε), να παρακολουθούμε και βελτιώνουμε τους ιστότοπους/τις εφαρμογές μας, να πραγματοποιούμε αναλύσεις ή να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία, να διασφαλίζουμε τους ιστότοπους/τις εφαρμογές μας και να προστατεύουμε εσάς και εμάς από περιστατικά απάτης.

2. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά την εγγραφή σας σε ενημερωτικά δελτία και εμπορικές ανακοινώσεις της εταιρίας “Ωριάς”, μπορεί να περιλαμβάνουν: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα και επώνυμο, προσωπική περιγραφή ή προτιμήσεις, προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όταν η σύνδεσή πραγματοποιείται από μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή γνωστοποιείτε τα προσωπικά δεδομένα σε εμάς).
Τα δεδομένα σας αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε προκειμένου να σας αποστέλλουμε προωθητικές επικοινωνίες (εφόσον το έχετε ζητήσει), οι οποίες μπορεί να ταιριάζουν στο δικό σας «προφίλ» (δηλαδή, με βάση τα προσωπικά δεδομένα σας και τις προτιμήσεις σας που γνωρίζουμε (συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας του καταστήματος που προτιμάτε), να πραγματοποιούμε αναλύσεις ή να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία και να ενημερώνουμε τους καταλόγους μας διαγράφοντας στοιχεία εφόσον έχετε ζητήσει να μην επικοινωνούμε μαζί σας.

3. Οι πληροφορίες που συλλέγονται στη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς προϊόντων μέσω ιστότοπων/ εφαρμογών/ σελίδων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρίας “Ωριάς” και την διαχείριση των παραγγελιών σας μπορεί να περιλαμβάνουν: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση (παράδοσης και τιμολόγησης), αριθμό τηλεφώνου, προσωπική περιγραφή ή προτιμήσεις, προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όταν η σύνδεση πραγματοποιείται από μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή εσείς μάς γνωστοποιείτε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα), πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές, όπως αγορές προϊόντων και τοποθεσία καταστήματος, πληρωμές και σχετικές πληροφορίες ή ιστορικό αγορών.
Τα δεδομένα σας αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε προκειμένου να επικοινωνούμε μαζί σας για να οριστικοποιήσουμε την παραγγελία σας όταν έχετε αποθηκεύσει το καλάθι αγορών σας ή έχετε τοποθετήσει προϊόντα στο καλάθι σας χωρίς να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς, να σας ενημερώνουμε όταν ένα προϊόν που επιθυμείτε να αγοράσετε είναι διαθέσιμο, να επεξεργαζόμαστε και να παρακολουθούμε την παραγγελία σας, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης του προϊόντος στη διεύθυνση που υποδείξατε, να διαχειριζόμαστε την εξόφληση της παραγγελίας σας, να διαχειριζόμαστε κάθε επικοινωνία σας μαζί μας αναφορικά με την παραγγελία σας, να προστατεύουμε τις συναλλαγές σας από περιστατικά απάτη, να εμπλουτίζουμε το προφίλ σας όποτε πραγματοποιείτε μια αγορά χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού σας, να μετράμε τον βαθμό ικανοποίησής σας, να διαχειριζόμαστε κάθε διαφορά σχετική με μια αγορά σας και για στατιστικούς σκοπούς. Σημειωτέον ότι πληροφορίες σχετικά με πληρωμές (αριθμός πιστωτικής κάρτας/ πληροφορίες Paypal/στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού) δεν συλλέγονται από εμάς αλλά απευθείας από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμής καθώς και ότι χρησιμοποιούμε λύσεις τρίτων για την ανίχνευση περιστατικών απάτης ή και για να διασφαλίζουμε ότι η πληρωμή έχει ολοκληρωθεί και έχει πραγματοποιηθεί από εσάς ή κάποιο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από εσάς.

4. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες στο πλαίσιο της περιήγησής σας στον ιστότοπο/στην εφαρμογή της εταιρίας “Ωριάς” ή σε ιστότοπους/ εφαρμογές τρίτων μερών μπορεί να περιλαμβάνουν: στοιχεία που αφορούν τη χρήση των ιστότοπων/εφαρμογών μας και συγκεκριμένα, από πού συνδέεστε, στοιχεία σύνδεσης, ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε, βίντεο που παρακολουθήσατε, διαφημίσεις στις οποίες κάνετε κλικ ή πατήσατε, προϊόντα για τα οποία κάνετε αναζήτηση, τοποθεσία που βρίσκεστε, διάρκεια της επίσκεψής σας, προϊόντα που επιλέξατε για το καλάθι σας, καθώς και τεχνικές πληροφορίες, όπως διεύθυνση ΙΡ, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας, πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας,
Τα δεδομένα σας αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε προκειμένου για την ορθή λειτουργία των ιστότοπων/εφαρμογών μας, όπως για την ορθή προβολή περιεχομένου, την δημιουργία και ανάκληση καλαθιού στη μνήμη, την δημιουργία και ανάκληση στοιχείων σύνδεσης στη μνήμη, την εξατομίκευση περιβάλλοντος εργασίας, όπως π.χ. την γλώσσα, άλλες παραμέτρους που συνδέονται με τη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της οθόνης σας κ.λ.π. Επίσης, τα δεδομένα σας αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος/εφαρμογή είναι ασφαλής και προστατευμένος και να σας προστατεύουμε έναντι περιστατικών απάτης ή καταχρηστικής χρήσης των ιστότοπων ή των υπηρεσιών μας, για παράδειγμα, μέσω επίλυσης προβλημάτων, να πραγματοποιούμε στατιστικές αναλύσεις, να αποφεύγουμε τη διπλή καταγραφή επισκεπτών, να γνωρίζουμε τις αντιδράσεις των χρηστών στις διαφημιστικές μας εκστρατείες, να βελτιώνουμε τις προσφορές μας, να γνωρίζουμε πώς ανακαλύψατε τους ιστότοπους/τις εφαρμογές μας.

5. Οι πληροφορίες που συλλέγονται όταν υποβάλετε περιεχόμενο σε κάποια από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μας ή όταν αποδεχόμαστε εκ νέου τη χρήση του περιεχομένου που αναρτήσατε στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να περιλαμβάνουν: όνομα και επώνυμο ή ψευδώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φωτογραφία, προσωπική περιγραφή ή προτιμήσεις, προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όταν η σύνδεση πραγματοποιείται από μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή εσείς μας γνωστοποιείτε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα), άλλου είδους πληροφορίες που μάς έχετε γνωστοποιήσει (πχ. μέσω της σελίδας «Ο λογαριασμός μου», επικοινωνώντας μαζί μας ή παρέχοντας μας δικό σας περιεχόμενο όπως φωτογραφίες ή κάποια κριτική ή ερώτηση μέσω της λειτουργίας συνομιλίας που διατίθεται σε κάποιους ιστότοπους/εφαρμογές).
Τα δεδομένα σας αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε προκειμένου, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που έχετε αποδεχθεί, να δημοσιεύουμε την κριτική ή το περιεχόμενό σας, να προωθούμε τα προϊόντα μας ή και για στατιστικούς λόγους.

6. Οι πληροφορίες που συλλέγονται όταν υποβάλλετε ερωτήσεις αναφορικά με τα προϊόντα μας και τη χρήση τους μπορεί να περιλαμβάνουν: όνομα και επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λοιπές πληροφορίες που σας αφορούν και μας έχετε γνωστοποιήσει σε σχέση με την ερώτησή σας (οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν δεδομένα που αφορούν την σωματική σας κατάσταση και την υγεία σας),
Τα δεδομένα σας αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε προκειμένου να σας απαντάμε στα ερωτήματά σας, όπου απαιτείται, να σας συνδέουμε με τις αντίστοιχες υπηρεσίες, για στατιστικούς σκοπούς και όσον αφορά στην επαγρύπνηση για τα προϊόντα Restylane να παρακολουθούμε και να αποτρέπουμε τυχόν αρνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση των προϊόντων μας, να πραγματοποιούμε μελέτες που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση των προϊόντων μας, να εφαρμόζουμε και να παρακολουθούμε τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί, όπου απαιτείται.

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας: Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα τα χρειαζόμαστε και για τον σκοπό για τον οποίο τα διατηρούμε, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας ή για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές υποχρεώσεις μας.
Για να καθορίσουμε το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας, χρησιμοποιούμε τα εξής κριτήρια:

  • όταν αγοράζετε προϊόντα και υπηρεσίες, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης,
  • όταν συμμετέχετε σε κάποια διαφημιστική προσφορά, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια της προσφοράς,
  • όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να μας υποβάλλετε κάποιο ερώτημα, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας καθ’ όλη τη διάρκεια που απαιτείται για την επεξεργασία του ερωτήματός σας,
  • όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε ή μετά από μια περίοδο αδράνειας (χωρίς την πραγματοποίηση συναλλαγών με εμπορικά σήματα) που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές,
  • όταν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για κοινοποιήσεις άμεσης εμπορικής προώθησης, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέχρι να καταργήσετε την εγγραφή σας ή ζητήσετε τη διαγραφή της ή μετά από μια περίοδο αδράνειας (χωρίς την πραγματοποίηση συναλλαγών με εμπορικά σήματα) που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές,
  • όταν εγκαθίστανται cookies στον υπολογιστή σας, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών τους (π.χ. καθ’ όλη τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας cookies καλαθιού αγορών ή cookies αναγνωριστικού περιόδου λειτουργίας), καθώς και για μια χρονική περίοδο που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές.

Ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποια προσωπικά δεδομένα σας για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, καθώς και για να είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε τα δικαιώματά μας (για παράδειγμα, για να προβάλουμε τις αξιώσεις μας ενώπιον των Δικαστηρίων) ή για στατιστικούς ή ιστορικούς σκοπούς. Όταν δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, τα διαγράφουμε από τα συστήματα και τα αρχεία μας ή τα ανωνυμοποιούμε ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίησή σας από αυτά.

Είναι ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα σας; Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας ασφαλή και να λαμβάνουμε όλες τις εύλογες προφυλάξεις προς τούτο. Απαιτούμε επίσης, βάσει σύμβασης, από κάθε έμπιστο τρίτο μέρος που χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για λογαριασμό μας, να πράττουν ακριβώς το ίδιο. Καταβάλλουμε πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας και αφού τα λάβουμε, χρησιμοποιούμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για να αποτρέψουμε κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά. Καθώς η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που διαβιβάζονται στον ιστότοπό μας. Ως εκ τούτου, κάθε διαβίβαση δεδομένων πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη.

Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων μερών και σύνδεση από μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Κατά καιρούς, οι ιστότοποι και οι εφαρμογές μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς και από τους ιστότοπους των δικτύων των συνεργατών, των διαφημιστών και των συνδεδεμένων εταιρειών μας. Αν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, επισημαίνεται ότι οι εν λόγω ιστότοποι έχουν τη δική τους πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής και δεν υπέχουμε καμία ευθύνη για τις εν λόγω πολιτικές. Παρακαλούμε να ελέγχετε τις εν λόγω πολιτικές πριν από την υποβολή οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων στους εν λόγω ιστότοπους. Επίσης, ενδέχεται να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία σύνδεσης σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να γνωρίζετε ότι μας κοινοποιείτε τις πληροφορίες του προφίλ σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας στη σχετική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Παρακαλούμε να επισκεφτείτε τη σχετική πλατφόρμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να ελέγξετε την πολιτική τους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής προκειμένου να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο κοινοποιούνται και χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα σας σε αυτό το πλαίσιο.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη: Κάποιοι από τους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας επιτρέπουν στους χρήστες να υποβάλουν το δικό τους περιεχόμενο. Να θυμάστε ότι κάθε περιεχόμενο που υποβάλετε σε κάποια από τις δικές μας πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να προβάλλεται στο κοινό, συνεπώς, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα, π.χ. πληροφορίες οικονομικής φύσης ή στοιχεία διεύθυνσης. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ενέργειες στις οποίες προβαίνουν άλλα πρόσωπα αν δημοσιεύετε προσωπικά δεδομένα σε κάποια από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσής μας και συνιστούμε να μην δημοσιοποιείτε τέτοιου είδους πληροφορίες.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ:
Δικαίωμα στην ενημέρωση: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και όσον αφορά τα δικαιώματά σας. Αυτός είναι ο λόγος που σας παρέχουμε τις πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα Πολιτική.
Δικαίωμα στην πρόσβαση: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς (με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών). Ενδέχεται να επιβάλλουμε μια εύλογη χρέωση η οποία λαμβάνει υπόψη τα διοικητικά έξοδα που συνεπάγεται η παροχή αυτών των πληροφοριών Προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα αιτήματα ενδέχεται να μην τύχουν απάντησης. Για να αποκτήσετε την εν λόγω πρόσβαση, επικοινωνήστε μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω.
Δικαίωμα στη διόρθωση: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας εφόσον αυτά είναι εσφαλμένα ή μη επίκαιρα πλέον ή/και να τα συμπληρώσετε αν δεν είναι πλήρη. Για την εν λόγω διόρθωση, επικοινωνήστε μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω. Αν διαθέτετε λογαριασμό, ίσως είναι ευκολότερο να διορθώσετε εσείς τα δεδομένα σας μέσω της ενότητας «Ο λογαριασμός μου».
Δικαίωμα στη διαγραφή/δικαίωμα στη λήθη: Σε κάποιες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας. Επισημαίνεται ότι δεν πρόκειται για απόλυτο δικαίωμα, καθώς ενδέχεται να έχουμε νομικούς ή βάσιμους λόγους να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας. Εφόσον επιθυμείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, επικοινωνήστε μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω.
Δικαίωμα εναντίωσης στην άμεση εμπορική προώθηση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ: Μπορείτε να καταργήσετε ανά πάσα στιγμή την εγγραφή σας ή να αρνηθείτε τη λήψη κοινοποιήσεων άμεσης εμπορικής προώθησης. Είναι ευκολότερο να το κάνετε κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Διαγραφή» («Unsubscribe») σε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κοινοποίηση που σας αποστέλλουμε. Διαφορετικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω. Αν επιθυμείτε να αρνηθείτε την κατάρτιση προφίλ, επικοινωνήστε μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή: Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς όταν η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.
Αν επιθυμείτε να εναντιωθείτε και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία βάσει έννομων συμφερόντων: Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή όταν η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται σε έννομο συμφέρον. Για να το πράξετε, επικοινωνήστε μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω.
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή: Έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας σας και να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τις πρακτικές προστασίας δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής της εταιρίας “Ωριάς” . Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω προτού υποβάλλετε κάποια καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα μετακίνησης, αντιγραφής ή μεταφοράς δεδομένων από τη βάση δεδομένων μας σε άλλη. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση δεδομένων που εσείς έχετε παράσχει και η επεξεργασία βασίζεται σε κάποια σύμβαση ή τη συγκατάθεσή σας και η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας. Το εν λόγω δικαίωμα σημαίνει ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς υπόκειται σε περιορισμούς και, συνεπώς, μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ούτε να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω. Αυτό ισχύει σε περιορισμένες περιπτώσεις που παρατίθενται στον Γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων και είναι οι εξής:
▪ η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, από εσάς) για μια χρονική περίοδο που παρέχει τη δυνατότητα στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων,
▪ η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, εσείς) αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και αντ’ αυτού ζητάει τον περιορισμό της χρήσης τους,
▪ ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (δηλαδή, η εταιρεία) δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για την εδραίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
▪ το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, εσείς) έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία με βάση τα έννομα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων εν αναμονή της επαλήθευσης κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι που προβάλει ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων υπερισχύουν αυτών του υποκειμένου των δεδομένων.
Αν επιθυμείτε να ζητήσετε τον εν λόγω περιορισμό, επικοινωνήστε μαζί μας μαζί μας με τους τρόπους που παρατίθενται παρακάτω.
Δικαίωμα στην απενεργοποίηση των Cookies: Έχετε το δικαίωμα απενεργοποίησης των Cookies. Οι ρυθμίσεις των προγραμμάτων περιήγησης στο διαδίκτυο είναι συνήθως προγραμματισμένες από προεπιλογή να αποδέχονται τα Cookies. Ωστόσο μπορείτε εύκολα να τις προσαρμόσετε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Πολλά cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της χρηστικότητας ή της λειτουργικότητας ιστότοπων/ εφαρμογών. Ως εκ τούτου, η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να μην σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα των ιστότοπων/ εφαρμογών μας. Αν επιθυμείτε να περιορίσετε ή να αποκλείσετε όλα τα cookies που εγκαθίστανται από τους ιστότοπους/ εφαρμογές μας (γεγονός το οποίο ενδέχεται να μην σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα της τοποθεσίας) ή οποιουσδήποτε άλλους ιστότοπους/ εφαρμογές, μπορείτε να το καθορίσετε μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας.
Η λειτουργία «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής σας θα σας γνωστοποιήσει τον τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες. ανατρέξετε στην εξής διεύθυνση: http://www.aboutcookies.org/ Για τον χειρισμό των αιτημάτων σας, ενδέχεται να ζητήσουμε επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Για τυχόν ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που χειριζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] υπόψη του Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων κ. Χουλιάρα Ιωάννη.

Τελευταία Ενημέρωση: 5 Μαΐου 2021

GDPR – Δήλωση Απορρήτου SOCIAL MEDIA

Δήλωση Απορρήτου για Καταναλωτές βάσει ΓΚΠΔ Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 25 Μαΐου 2018

Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου; Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ εξηγεί πώς η Ατομική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “Ωριάς”, συμπεριλαμβανομένων των συνδεόμενων οντοτήτων μας (καλούμενες συλλογικά ως, «εμείς», «μας» ή «εμάς»), διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για άλλος στις περιπτώσεις όπου κοινοποιείτε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τους σε εμάς. Αναφέρει λεπτομερώς πώς συλλέγουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, γιατί τα συλλέγουμε και σε ποιον μπορεί να τα κοινοποιήσουμε. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου περιγράφει επίσης τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας. Ισχύει για όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

Η Ατομική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “Ωριάς”συλλέγει και επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, τα οποία μπορεί να προέρχονται απευθείας από εσάς, από δημόσια διαθέσιμες πηγές ή από τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε επί συμβάσει (για παράδειγμα, εταιρείες που διενεργούν έρευνες αγοράς). Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας. Το είδος των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας που συλλέγουμε εξαρτάται από τη φύση της σχέσης σας με την Ατομική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “Ωριάς”και τους ισχύοντες νόμους. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για εσάς περιλαμβάνουν τα δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, είτε στο πλαίσιο της σχέσης σας μαζί σας είτε μέσω άλλων αλληλεπιδράσεων που μπορεί να έχετε μαζί μας.

Οι πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς μπορεί να περιλαμβάνυν τις εξής κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
● όνομα
● ηλικία και ημερομηνία γέννησης
● δημογραφικά δεδομένα
● δεδομένα για την υγεία και άλλα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
● δεδομένα που συλλέγονται από cookie
● δεδομένα που συλλέγονται από διαδικτυακές τοποθεσίες/χρήση φορητών συσκευών και υπηρεσίες analytic
● πρσωπικά στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση email)
● προγράμματα και δραστηριότητες στις οπιίες συμμετείχατε
● απόψεις σχετικά με εμάς ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
● προτιμήσεις επικοινωνίας και άλλες προσωοικές προτιμήσεις
● στοιχεία αιτημάτων για προϊόντα
● πληροφορίες σχετικά με πληρωμές
● οικονομικές πληροφορίες (αριθμούς τραπεζικού λογαρισμου/δρομολόγησης, αριθμούς πιστωτικών καρτών)
Πώς θα χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας;
Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας περιλαμβάνει τις περιπτώσεις όπου ενδέχεται να προβούμε σε καταγραφή, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, μελέτη, χρήση, κοινοποίηση μέσω μετάδοσης, διάδοση ή διάθεσή με διαφορετικό τρόπο, συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας.
Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για τους εξής σκοπούς:
● κοινοποίηση σε εσάς πληροφορίων για την ασφάλεια των προϊόντων,
● απάντηση στα αιτήματά σας για πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες,
● σκοπούς συμμόρφωσης της εταιρείας μας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των δικτύων,
● παροχή εξουσιοδότησης, παραχώρηση, διαχείριση, παρακολούθηση και διακοπή πρόσβασης ή χρήσης των διαδικτυακών τοποθεσιών, των συστημάτων, των εγκαταστάσεων, των αρχείων, της περιουσίας και των υποδομών της Ατομική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “Ωριάς”
● εσωτερικές έρευνες σε σχέση με πιθανό παράπτωμα ή μη συμμόρφωση με τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας,
● έλεγχο των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μας για σκοπούς συμμόρφωσης,
● νομικές διαδικασίες και κρατικές έρευνες (πχ. δυνάμει ενταλμάτων, κλητεύσεων και δικαστικών εντολών),
● καθορισμό του κατά πόσο πληροίτε τις προϋποθέσεις για ορισμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή προγράμματα,
● περιπτώσεις όπου υποχρεούμεστε νομικά να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
● επικοινωνίες σχετικά με έρευνες αγοράς και ανάπτυξη προϊόντων,
● επικοινωνίες σχετικά με πληροφορίες προϊόντων,
● επικοινωνίες σχετικά με γενικές πληροφορίες υγείας (όπως πληροφορίες για ορισμένες παθήσεις),
● επιλογή συμμετόντων σε κλινική μελέτη,
● επιβεβαίωση και επικύρωση της ταυτότητάς σας κατά τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί μας,
● επιχειρηματικές έρευνες και έρευνες μάρκετινγκ,
● παραγγελίες προϊόντων,
● παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεών σας (εντός και εκτός διαδικτύου) μαζί σας,
● βελτίωση και ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας,
● αναλύσεις στατιστικών στοιχείων,
● επεξεργασία πληρωμών ή/και
● διαχείριση διαδικτυακής τοποθεσίας.
Για οποιουσδήποτε επιπλέον σκοπούς για τους οποίους πρέπει να σας ειδοποιούμε και να λαμβάβουμε τη συγκατάθεσή σας, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών εκείνων που απαιτούνται από την τοπική νομοθεσία, θα λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας προτού επεξεργαστούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για τους σκοπούς αυτούς.

Σε ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας;
Η ισχύουσα νομική βάση επί της οποίας επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για τους συγκεκριμένους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω περιλαμβάνει τα εξής:
● βάσει της συγκατάθεσής σας: σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την επεξεργασία των Δεδομένων σας Προσωπικού Χαρακτήρα ή/και των Ευαίσθητων Δεδομένων σας Προσωπικού Χαρακτήρα. Εάν επιλέξετε να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε αργότερα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας (ή να εξαιρεθείτε) επικοινωνώντας μαζί μας, όπως περιγράφεται στην παρακάτω ενότητα «Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας». Έχετε υπόψη ότι εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, αυτό δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, η οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Στις περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας βάσει συγκατάθεσης, θα σας παρέχουμε πιο λεπτομερείς πληροφορίες κατά τον χρόνο λήψης της συγκατάθεσή σας.
● συμμόρφωση με ισχύοντες νόμους ή εκτέλεση σύμβασης: σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να πρέπει να επεξεργαστούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για λόγους συμμόρφωσης με σχετικό νόμο/κανονισμό ή για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας βάσει σύμβασης στην οποία υπόκεισθε. Στις περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για να ανταποκριθούμε στις νομικές υποχρεώσεις μας, είναι πιθανό να μην επιτρέπεται να αντιταχθείτε σε αυτή τη δραστηριότητα επεξεργασίας, αλλά συνήθως θα έχετε το δικαίωμα να προσπελάζετε και να εξετάζετε αυτές τις πληροφορίες, εκτός εάν αυτό θα παρεμπόδιζε την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας. Στις περιπτώσεις όπου προβαίνουμε σε επεξεργασία για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές υποχρεώσεις μας, βάσει σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενος, ενδέχεται να μην μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή την επεξεργασία, ή εάν επιλέξετε να εξαιρεθείτε ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία από πλευράς μας, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητά μας να εκτελέσουμε μια συμβατική υποχρέωση που έχουμε απέναντί μας.
● το έννομο συμφέρον μας: ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας βάσει των έννομων συμφερόντων μας κατά την επικοινωνία μαζί σας και τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων της εταιρείας με εσάς σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, τις επιστημονικές έρευνες και τις ευκαιρίες εκπαίδευσης. Εκτός από άλλα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, όπως περιγράφεται παρακάτω, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτού του είδος την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας. Μπορείτε να δηλώσετε την ένστασή σας επικοινωνώντας μαζί μας, όπως περιγράφεται στην παρακάτω ενότητα «Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας».

Σε ποιον και πότε θα γνωστοποιούμε ή θα κοινοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας;
Θα κοινοποιούμε ή θα γνωστοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στις παρακάτω οντότητες:
● συνδεόμενες οντότητες της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως περιγράφεται παρακάτω
● τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε επί συμβάσει για την εκτέλεση υπηρεσιών για λογαριασσμό μας, προκειμένου να διεξάγουν δραστηριότητες ή εργασίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας που περιγράφονται παραπάνω. Εφόσον συμβεί αυτό, θα απαιτήσουμε από τους εν λόγω τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μας να προστατεύσουν την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας που τους κοινοποιούμε. Οι εν λόγω τρίτοι πρέπει να συμφωνήσουν βάσει σύμβασης ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν ούτε θα γνωστοποιήσουν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που είναι απαραίτητοι για να μας παρέχουν υπηρεσίες, να εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας ή να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.
● δυνητικούς ή υφιστάμενους τρίτους αγοραστές. Εάν αποφασίσουμε να αναδιοργανώσουμε ή να εκχωρήσουμε την επιχείρησή μας μέσω πώλησης, συγχώνευσης ή εξαγοράς, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε υφιστάμενους ή πιθανούς αγοραστές. Θα απαιτήσουμε από τους εν λόγω αγοραστές να διαχειριστούν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.
Πώς διαβιβάζουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε διεθνές επίπεδο;
Ενδέχεται να διαβιβάζουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στις συνδεόμενες οντότητες της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, αυτές οι συνδεόμενες οντότητες ενδέχεται να διαβιβάζουν περαιτέρω τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στις άλλες συνδεόμενες οντότητες της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ορισμένες συνδεόμενες οντότητες της εταιρείας και η βάση δεδομένων τους ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρες, όπου δεν διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων παρόμοιο με αυτό που διασφαλίζουν οι νόμοι της χώρας στην οποία διαμένετε. Παρόλα αυτά, απαιτείται από όλες τις συνδεόμενες οντότητες της εταιρείας να διαχειρίζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και τις πολιτικές και διαδικασίες απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της εταιρείας. Δήλωση σχετικά με την Ασπίδα Προστασίας Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετίας-ΗΠΑ: Η Ατομική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “Ωριάς”και οι συνδεόμενες οντότητες αυτής στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να λάβουν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα από άτομα που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και στην Ελβετία. Συμμορφωνόμαστε με τις Αρχές της Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετίας-ΗΠΑ (Αρχές Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου) ως προς τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον ΕΟΧ και την Ελβετία. Εάς υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση ανάμεσα στους όρους της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου και στις Αρχές της Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου, θα υπερισχύουν οι Αρχές της Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου και για να δείτε την πιστοποίησή μας, μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία www.privacyshield.gov. Το Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Διαφορών (International Centre for Dispute Resolution – ICDR) ενεργεί ως τρίτος πάροχος επίλυσης διαφορών την εταιρείας, όπως απαιτείται από το Πλαίσιο Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου. Εάν θέλετε να υποβάλλετε καταγγελία σχετικά με τη συμμόρφωση της εταιρείας με την Ασπίδα Προστασίας Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας ή να επικοινωνήσετε με το ICDR στη διαδικτυακή τοποθεσία http://go.adr.orf/privacyshield.html. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μπορείτε να ζητήσετε δεσμευτική διαιτητική απόφαση. Η εταιρεία μας υπόκειται στις εξουσίες διεξαγωγής ερευνών και επιβολής του νόμου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (Federal Trade Commission – FTC) των ΗΠΑ σε σχέση με την τήρηση από πλευράς μας των Αρχών της Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε επί συμβάσει για την εκτέλεση υπηρεσιών για λογαριασμό μας, προκειμένου να διεξάγουν δραστηριότητες ή εργασίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας που περιγράφονται παραπάνω. Οι τρίτοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε υποχρεούνται δυνάμει συμβάσεως να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής ενός έγκυρου μηχανισμού για τη διασυνοριακή διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κατοίκων ΕΕ με σκοπό τη λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατοίκων ΕΕ, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της «επάρκειας» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστοποιήσεις για την Ασπίδα Προστασίας Απορρήτου ΕΕ – ΗΠΑ ή/και Ελβετίας – ΗΠΑ, ή/και την εκτέλεση των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρωτρών της ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διασυνοριακές διαβιβάσεις των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας από την εταιρεία, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που περιγράφονται στην παρακάτω ενότητα «Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας».
Πως προστατεύουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας;
Χρησιμοποιούμε διοικητικά, τεχνικά και φυσικά μέτρα προστασίας, τα οποία είναι κοινώς αποδεκτά στον κλάδο, για να προστατεύουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας έναντι απώλειας, κλοπής, κατάχρησης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τροποποίησης, γνωστοποίησης και καταστροφής. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας αποκλειστικά στους εργαζομένους και στους τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μας, οι οποίοι έχουν νόμιμη επιχειρηματική ανάγκη πρόσβασης σε αυτά. Θα διαβιβάζουμε με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας αποκλειστικά σε τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μας, εφόσον έχουμε λάβει γραπτές διαβεβαιώσεις ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας θα προστατεύονται κατά τρόπο σύμφωνο με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και τις πολιτικές και τις διαδικασίες απορρήτου της εταιρείας.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας;
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας θα διατηρούνται για όσο διάστημα διαρκεί η μεταξύ μας σχέση. Θα αποθηκεύουμε και θα διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς σύμφωνα με την Εταιρική Πολιτική Διατήρησης Αρχείων. Στη συνέχεια, θα αρχειοθετούνται ή θα διαγράφονται. Έχετε υπόψη ότι ορισμένες πληροφορίες μπορεί να διατηρούνται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, εάν εξακολουθούμε να έχουμε υποχρεώσεις απέναντί σας ή εάν απαιτείται από την τοπική νομοθεσία.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Έχετε το δικαίωμα να δείτε και να λάβετε αντίγραφο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας που διατηρούμε, συμπεριλαμβανομένου ηλεκτρονικού αντιγράφου, καθώς και να μας ζητήσετε να προβούμε σε τυχόν διορθώσεις σε ανακριβή ή ελλιπή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους τα παρείχατε, να περιορίσουμε τον τρόπου που επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε συγκεκριμένους περιορισμένους σκοπούς στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η διαγραφή, ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας από την εταιρεία μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μπορείτε να ζητήσετε να αποστείλουμε αντίγραφο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε τρίτο που θα ορίσετε εσείς. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας, όπως περιγράφεται στην παρακάτω ενότητα «Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας». Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή (βλ. λεπτομέρειες στην παρακάτω ενότητα «Νομική Προστασία»), εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας παραβιάστηκαν.

Τι θα συμβεί εάν αναθεωρήσουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου;
Κατά καιρούς ενδέχεται να προβαίνουμε σε αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, ώστε να αντικατοπτρίζονται αλλαγές ως προς τις νομικές υποχρεώσεις μας ή τους τρόπους με τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας. Θα σας κοινοποιούμε τυχόν ουσιώδεις διορθώσεις στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, οι οποίες θα τίθενται σε ισχύ αφ’ ης στιγμής κοινοποιηθούν.

Πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή προβληματισμούς;
Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων(ΥΠΔ) της Ατομική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “Ωριάς”
● για κάνετε ερωτήσεις,
● για να υποβάλετε προβληματισμό ή καταγγελία,
● για να εξαιρεθείτε από ένα πρόγραμμα ή μια υπηρεσία, ή /και
● για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης, της διόρθωσης, της φορητότητας, της έναστασης, του περιορισμού και της διαγραφής.

Στοιχεία ΥΠΔ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ως προς την προστασία του απορρήτου και δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Ατομική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “Ωριάς”[κ. Χουλιάρα Ιωάννη (email [email protected] , τηλ.00306942010853 μεταξύ των ωρών από 09:00 έως 17:00)]. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τελευταία Ενημέρωση: 5 Μαΐου 2021

Από το blog μας

Παγκόσμιο Γεωπάρκo UNESCO Χελμού Βουραϊκού

Παγκόσμιο Γεωπάρκo UNESCO Χελμού Βουραϊκού

Οι πέτρες, τα βουνά και οι μύθοι…

Το Παγκόσμιο Γεωπάρκo UNESCO Χελμού Βουραϊκού βρίσκεται στη Β. Πελοπόννησο, σε απόσταση 100 χλμ. από την Πάτρα και 200 ​​χλμ. από την Αθήνα…

Orias X Nomade et Sauvage

Orias X Nomade et Sauvage

Απολαύστε τη μαγευτική εμπειρία του τρύγου, στον ξενώνα Orias Guesthouse & Farm στα Καλάβρυτα, με εκλεκτούς καλεσμένους όπως οι Nomade et Sauvage & αγαπημένους τοπικούς παραγωγούς.

Καλάβρυτα και γύρω περιοχή

Καλάβρυτα και γύρω περιοχή

Ο ξενώνας και το αγρόκτημά μας βρίσκεται στην όμορφη Κερπίνη, ένα από τα ορεινά χωριά του Χελμού. Σε απόσταση μόλις 10 λεπτών από τα ιστορικά Καλάβρυτα, προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε ολόκληρο τον ορεινό όγκο του Χελμού. Εμβληματικό βουνό με πλούσια ιστορία και...